Упис ђака првака

У први разред школске 2019/2020. године уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по а највише седам и по година (деца рођена од 01.03.2012. до 28.02.2013.)

Деца од шест до шест и по година (деца рођена од 01.03.2013. до 31.08.2013.) могу се уписати на захтев родитеља, након провере спремности за полазак у школу.

Неопходна документација за упис:

  • Оригинал или оверена фотокопија извода из мкр
  • Доказ о здравственом прегледу детета
  • Уверење о завршеном припремном предшколском програму
  • Потврда о пријави пребивалишта (фотокопија)

Упис се врши код секретара школе у периоду од 01. априла до 31. маја 2019. године од 8 до 15 часова.
Основна школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на основу писменог захтева родитеља у складу са просторним и кадровским могућностима школе.
Захтев се попуњава и предаје код секретара школе, најкасније до 01. фебруара 2019. године