Основна Школа „Десанка Максимовић“ Зајечар

Адреса:
Доситејева 4, 19000 Зајечар
Тел:
019 421 847
Е-пошта:
[email protected]
Пиб:
101328611