Колектив

Колектив

Небојша Милијић

Небојша Милијић

Директор

Бранкица Потић

Бранкица Потић

Наставница енглеског

Бојана Радојчић

Бојана Радојчић

Браниша Ђорђевић

Браниша Ђорђевић

Наставник ликовне културе

Сања Радовановић

Сања Радовановић

Наставник енглеског језика

Дејан Трифуновић

Дејан Трифуновић

Наставник техничког образовања

Десанка Томић

Десанка Томић

Учитељица

Драгана Пауновић

Драгана Пауновић

Шеф рачуноводства

Драгица Јоновић

Драгица Јоновић

Васпитачица

Душица Живковић

Душица Живковић

Помоћна радница

Емина Варат-Илић

Емина Варат-Илић

Наставница физичке културе

Јасмина Анђелић

Јасмина Анђелић

Учитељица

Маја Антић

Маја Антић

Педагог

Јасмина Стојановић

Јасмина Стојановић

Учитељица

Јелена Михаиловић

Јелена Михаиловић

Наставница хемије

Јорданка Марковић

Јорданка Марковић

Помоћна радница

Лидија Миленковић

Лидија Миленковић

Наставница српског језика и књижевности

Љиљана Нинић

Љиљана Нинић

Наставница биологије

Марјана Калчић

Марјана Калчић

Наставница немачког језика

Небојша Живуловић

Небојша Живуловић

Домар

Сања Диковић

Сања Диковић

Наставница грађанског васпитања

Наталија Шарчевић

Наталија Шарчевић

Васпитачица

Драгана Стевановић

Драгана Стевановић

Наставница физичког

Драга Марковић

Драга Марковић

Наставница биологије

Ивана Николић

Ивана Николић

Наставник географије

Драгана Милошевић

Драгана Милошевић

Наставник математике

Оливера Илић

Оливера Илић

Учитељица

Снежана Стефановић-Шоршокановић

Снежана Стефановић-Шоршокановић

Учитељица

Сузана Рубежић

Сузана Рубежић

Учитељица

Валентина Поповић

Валентина Поповић

Учитељица

Јелена Величковић

Јелена Величковић

Наставник историје

Стеван Јовановић

Стеван Јовановић

Наставник српског језика и књижевности