ПРИМЕРИ АНИМАЦИЈА

Кретање објеката по екрану

Варијације на тему лоптице која се креће

У уводном поглављу смо приказали како можемо направити анимацију лоптице која се креће са леве ка десној страни екрана. Подсетимо се.

Сада ћемо тај програм модификовати тако да се лоптица која изађе на десном крају екрана појављује поново на левом крају екрана.

Пример погледајте са линка: https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/pygame-prirucnik/animacije-cas12

Pages: 1 2 3 4 5