Цртање кругова

Библиотека PyGame омогућава и једноставно цртање кругова, коришћењем функције pg.draw.circle. Параметри функције су редом:

Након полупречника је могуће задати и дебљину круга у пикселима (у том случају се црта само кружна линија, као што је урађено у случају црвеног круга). Ако се тај параметар изостави, онда се црта круг који је испуњен бојом (као што је урађено у случају плавог круга).

Илуструјмо цртање кругова наредним примером (наведен је само његов централни део, а да би он могао да функционише ван прегледача веба, потребно је да се наведе цео програм укључујући и почетни и завршни део, који је идентичан у свим програмима у овом поглављу).

Урадите дату страницу и пошаљите на desanka.informatika@gmail.com

Ваша наставница Олгица!

Цртање многоуглова

Троугао се може нацртати помоћу три појединачне дужи. На сличан начин можемо нацртати и било који други многоугао. Међутим, ако се многоуглови цртају на тај начин, они се не сматрају као целина и не могу, на пример, бити попуњени. Библиотека PyGame даје могућност и за директно цртање многоуглова (каже се и полигона).

Многоугао се црта функцијом pg.draw.polygon чији су параметри редом:

Многоугао се састоји од дужи које спајају суседна темена у наведеној листи. Подразумева се да је многоугао затворен, тј. да многоугао садржи и линију између последњег и првог темена. Ако се иза листе темена наведе дебљина, црта се само ивица многоугла, а ако се тај аргумент изостави или се наведе нула, онда се многоугао испуњава бојом.

Размотримо наредни пример.

Урадите дату страницу до 4. маја 2020. (задатак је постављен 22.04.2020.) https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/pygame-prirucnik/crtanje-cas3 и пошаљите на desanka.informatika@gmail.com

Ваша наставница Олгица!

Pages: 1 2 3 4 5