Сви послови са родитељима и осталим лицима у будуће ће се обављати на следећи начин :

ОШ “Десанка Максимовић”