На основу Препоруке Кризног штаба за Град Зајечар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја дало је сагласност да се образовно-васпитни рад у основним школама за више разреде, у нашем граду, остварује на даљину, са почетком од уторка 24.11.2020. до 4.12.2020. године. Ученици прате наставу путем РТС-а и користе одговарајуће платформе – Google classroom.

Настава за ниже разреде и даље ће се одвијати непосредно, у школи.