Наставна тема: Програмски језик Python

Материјале намењене учењу можете наћи на порталу фондације Петља https://petlja.org/ .
За ученике шестог разреда ЛИНК.

Домаће задатке, ваше радове, питања и слично пошаљите на следећу имејл-адресу desanka.informatika@gmail.com
Напомена: У наслову мејла напишите ваше име, презиме и одељење

 • Погледајте лекцију о уграђеним функцијама у Pythonu, обратите пажњу на функције min i max…ЛИНК
 • Алгоритми и основни појмови програмирања, 27.март РТС3
 • Гранање и петље – ОБАВЕЗНО ПОГЛЕДАТИ, петак 3.април РТС3
  • if и if-else наредбe гранања, погледати теорију и почетне примере на ЛИНК1, као и следећи видео ЛИНК2
   • Домаћи задатак, if и if-else наредбe гранања, првих пет задатака ДОМАЋИ1. Потрудите се да програми раде исправно, будите самостални и оригинални. Своје радове пошаљите и у случају да програм не ради како би заједно отклонили грешке.
  • for петља понављања извршења програма, погледати уводне задатке на ЛИНК3 и примере FOR петља-примери (27.04.-30.04.)
  • while условна петља понављања извршења програма, погледати документ са примерима WHILE