За ученике са посебним способностима – пријављивање за полагање пријемног испита