Обавештење о престанку рада школа услед проглашења вандредног стања