Допис министарства – препоруке о превентивним активностима