Прочитајте допис Министарства и обавештење о нереализованим екскурзијама и наставe у природи које су биле планиране за школску 2019/2020. годину.