Јавнa набавка - Набавка радова за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова

25
јун

Јавне набавка – Набавка радова за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на инвестиционом одржавању женске, мушке свлачионице, наставничке канцеларије, равног крова и дела фасаде ОШ „Десанка Максимовић“ Зајечар.

Документација за преузимање:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 01-2018

Poziv za javnu nabavku 01-2018

Pitanja i odgovori бр. 1

Pitanja i odgovori бр. 2

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 01-2018 Br.1

Odluka o dodeli ugovora OŠ Desanka Maksimović Zaječar