Уџбеници за осми разред 2016/2017

28
јул

Уџбеници за осми разред 2016/2017

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ***УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД*** 2016/2017

ПРЕДМЕТНАЗИВ УЏБЕНИКАИЗДАВАЧИМЕ АУТОРАЦЕНАОбавезна
Српски језик„Уметност речи”, читанка за осми разред основне школеПривредно друштво за издавачку делатност Нови ЛогосНаташа Станковић-Шошо840ДА
„Дар речи”, граматика за осми разред основне школеДрагана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана
Вулић
620ДА
„Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школеНаташа Шошо-Станковић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић,Светлана Вулић530ДА
Музичка култура „Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школеПривредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан710ДА
Математика МАТЕМАТИКА 8 - уџбеник за осми разред основне школеМатематископ дооВладимир Стојановић770НЕ
МАТЕМАТИКА 8 - збирка задатака за осми разред основне школе660ДА
ИсторијаИСТОРИЈА - уџбеник за осми разред основне школеЈП Завод за уџбеникеЂорђе Ђурић, Момчило Павловић937.2ДА
Географија„Географија 8”, уџбеник за осми разред основне школеKlett Издавачка кућа дооВинко Ковачевић, Сања Топаловић860ДА
„Географија 8”, радна свеска уз уџбеник за осми разред основне школе520ДА
Биологија„Биологија 8”, уџбеник за осми разред основне школеKlett Издавачка кућа дооВладимир Ранђеловић790ДА
ФизикаФизика 8, уџбеник за 8. разред основне школеСазнањеМићо М. Митровић690ДА
Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе 490ДА
ХемијаХемија 8”, уџбеник за осми разред основне школеУџбеник за 8. разред основне школеПривредно друштво за издавачку делатност Нови ЛогосТатјана Недељковић, Драгана Анђелковић750ДА
Tехничко и информатичко образовањеТехничко и информатичко образовање, Уџбеник за 8. разред основне школеМ&Г Дакта735ДА
Техничко и информатичко образовање, Радна свеска за 8. разред основне школеМилан Санадер, Гордана Санадер, Миомир Филиповић390ДА
Техничко и информатичко образовање, Материјал за конструкторско обликовање за 8. разред1000ДА
Немачки језикWir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦДKlett Издавачка кућа дооЂорђо Мота, Драгана Боос860ДА
„Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења610ДА
Енглески језикDiscover English 5, уџбеник за енглески језик за 8.разред основне школеАкронолоLiz Kilbey950ДА
Discover English 5, радна свеска за енглески језик за 8.разред основне школеCatherine Bright550ДА