УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 2016/2017

28
јул

Уџбеници за шести разред 2016/2017

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ***УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД*** 2016/2017

ПРЕДМЕТНАЗИВ УЏБЕНИКАИЗДАВАЧИМЕ АУТОРАЦЕНАОбавезна
Српски језик„Уметност речи”, читанка за шести разред основне школеПривредно друштво за издавачку делатност Нови ЛогосНаташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић840ДА
„Дар речи”, граматика за шести разред основне школеСлађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић620ДА
„Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школеМаташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић,
Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић
530ДА
Музичка култура „Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школеПривредно друштво за издавачку делатност Нови ЛогосАлександра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан710ДА
Математика„Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школеKlett Издавачка кућа дооНебојша Икодиновић, Слађана Димитријевић790НЕ
„Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школеБранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад
Вуловић
620ДА
ИсторијаИСТОРИЈА - уџбеник за шести разред основне школеЈП Завод за уџбеникеРаде Михаљчић770ДА
Географија„Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школеПривредно друштво за издавачку делатност Нови ЛогосСнежана Вујадиновић, Рајко Голић850ДА
БиологијаБиологија 6”, уџбеник за шести разред основне школеKlett Издавачка кућа дооЉубиша Станисављевић, Јелена Станисављевић790ДА
ФизикаФизика 6, уџбеник за 6. разред основне школеСазнањеМићо М. Митровић690ДА
Практикум Физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за 6. разред основне школе490ДА
Tехничко и информатичко образовањеТехничко и информатичко образовање, Уџбеник за 6. разред основне школеМ&Г ДактаМилан Санадер, Гордана Санадер735ДА
Техничко и информатичко образовање, Радна свеска за 6. разред основне 390ДА
Техничко и информатичко образовање, Материјал за конструкторско обликовање за 6. разред850ДА
Немачки језик„Wir 2”, немачки језик за 6. разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦДKlett Издавачка кућа дооЂорђо Мота, Драгана Боос860
„Wir 2”, немачки језик за шести разред основне школе, радна свеска за другу годину учења610
Енглески језикDiscover English 3, уџбеник за енглески језик за 6.разред основне школеАкронолоJayne Wildman950
Discover English 3, радна свеска за енглески језик за 6.разред основне школеIzabella Hearn550